คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง2 ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง2

เจ้าหน้าที่ยานยนต์ สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ-ประชาสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานขับรถกอล์ฟ สมัคร
พยาบาล ER, ICU, Ward (ผู้ใหญ่,เด็ก), OPD, OPDเด็ก, Nursary, ไตเทียม, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด, ICN, Endoscopic nurse สมัคร
หัวหน้าเวรเปล (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ด่วน) สมัคร
ช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (ด่วน) สมัคร
หัวหน้าห้องผ้า สมัคร
เภสัชกร สมัคร
ผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
นักรังสีฯ สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีฯ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย / พนักงานผู้ช่วยแผนกแผนก OPD, WARD, ICU, LR, NS, OR, ไตเทียม, ER, หน่วยจ่ายกลาง, กายภาพบำบัด ( ด่วน ) สมัคร
ธุรการ (แผนกแม่บ้าน) สมัคร
ช่างประจำอาคาร สมัคร
พนักงานห้องผ้า (แผนกห้องผ้า) สมัคร