คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง2 ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ยานยนต์ สมัคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สมัคร
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (แผนกการตลาด) สมัคร
เจ้าหน้าที่คลังกลาง (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (ด่วน) สมัคร
เจ้าหน้าที่ ERP สมัคร
เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินใน สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) สมัคร
นักกายภาพบำบัด สมัคร
เภสัชกร สมัคร
ผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
นักรังสีฯ สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีฯ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย / พนักงานผู้ช่วยแผนกแผนก OPD, WARD, ICU, LR, NS, OR, ไตเทียม, ER, หน่วยจ่ายกลาง, กายภาพบำบัด ( ด่วน ) สมัคร
พยาบาลห้องผ่าตัด (OR) (ด่วน) สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ  แผนกWARD (ด่วน) สมัคร
พยาบาล ER, ICU, Ward (ผู้ใหญ่,เด็ก), OPD, OPDเด็ก, Nursary, ไตเทียม, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด, ICN, Endoscopic nurse สมัคร
ช่างเครื่องมือแพทย์ สมัคร
หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วน) สมัคร
หัวหน้าแผนกAdmission สมัคร
หัวหน้าพยาบาลไตเทียม สมัคร
หัวหน้าจัดซื้อ สมัคร
Digital Marketing Manager สมัคร
หัวหน้าห้องผ้า สมัคร