ผู้ป่วยโรคหัวใจติดโควิด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน