หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเต้นเร็วก็อันตราย
หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเต้นเร็วก็อันตราย
August 17 / 2021

 

 

หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเต้นเร็วก็อันตราย !!!

 

 

 

 

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

 

 

หัวใจเต้นผิดจังหวะมีนับ 10 ชนิดแต่ละชนิดก็มีสาเหตุ อาการ ความรุนแรง รวมถึงวิธีการรักษาไม่เหมือนกันบางชนิดไม่มีอาการมารู้ก็ตอนมาตรวจเช็คสุขภาพหรือมาโรงพยาบาลด้วยโรคอย่างอื่น บางชนิดแค่ทำให้เกิดใจสั่น น่ารำคาญ ชนิดที่รุนแรงมากขึ้นก็ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย หน้ามืดเป็นลม หมดสติ แม้แต่หัวใจวายเฉียบพลันก็ยังเป็นไปได้ การจับตัวผู้ร้ายให้ได้เพื่อยืนยันว่าอาการผิดปกติที่เรามีนั้น ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้าใช่ เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดไหนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่มีอาการคือหัวใจสำคัญที่สุดในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

 

 

 

ระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถส่งให้แพทย์โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล 

 

 

 

  • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกล ที่เรียกว่า Remote Heart Rhythm Monitoring ที่จะช่วยให้ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้ขณะมีอาการถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Storage) โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องนำไปส่งด้วยตัวเองทั้งนี้โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน แอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือที่ผู้ป่วยมีติดตัวอยู่แล้วทำให้แพทย์สามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถให้การวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เร็วโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลเหมาะสำหรับกรณีใด? 

ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นไม่บ่อย เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือเป็นลมหมดสติซึ่งไม่สามารถตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีตรวจอื่นๆ 

 

 

 

 

  • ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (Atrial Fibrillation, AF) ซึ่งจะพบบ่อยในคนสูงอายุและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (stroke) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงทุกวันอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วได้มากขึ้นและสามารถให้การรักษาได้ก่อนจะเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ไม่ทราบสาเหตุ คนไข้กลุ่มนี้จำนวนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากหัวใจเต้นพลิ้ว แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรก ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม จึงอาจเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ำใหม่ได้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าให้บ่อยและนานขึ้นจะช่วยวินิจฉัยได้มากขึ้น

 

  •  ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รักษาโรคหัวใจชนิดฝัง แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจก็ล้วนมีภาระที่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องที่โรงพยาบาลทุก 3-6 เดือน จึงไม่สะดวกสำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศรวมทั้งบางรายที่มีอายุมากและยุ่งยากต่อการเคลื่อนย้าย 

 

  •  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจการทำงานของเครื่องต่างๆ เหล่านี้ได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล ทุกวันนี้จึงมีการเปิดให้บริการติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลกันบ้างแล้ว โดยมีแพทย์เป็นผู้เลือกอุปกรณ์การตรวจให้เหมาะกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

 

ระบบนี้จะมาช่วยเสริมทำให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  >>  https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/292

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ