มีผื่นเรื้อรัง โรคสะเก็ดที่ศีรษะ คัน เล็บผิดปกติ ระวัง ! สะเก็ดเงิน
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน