กินได้ สบายดี แต่น้ำหนักกลับลด สัญญาณบ่งชี้ ไทรอยด์เป็นพิษ !?
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน