อาการกลืนติด กลืนอาหารลำบาก จุก แน่นที่บริเวณคอ หรือที่หน้าอกระวัง...แผลเรื้อรังในหลอดอาหาร!!!
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน