อาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ที่ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วน
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน