คุณจะมีความสุขแค่ไหน?.. ถ้าไม่ต้องใส่แพมเพิส
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน