"พูดไม่ออก บอกไม่ถูก คุยไม่รู้เรื่อง" เสี่ยงภาวะเสียการสื่อภาษา
"พูดไม่ออก บอกไม่ถูก คุยไม่รู้เรื่อง" เสี่ยงภาวะเสียการสื่อภาษา
August 10 / 2022

 

"พูดไม่ออก บอกไม่ถูก คุยไม่รู้เรื่อง" เสี่ยงภาวะเสียการสื่อภาษา

 

 

ภาวะเสียการสื่อภาษาหรือ Aphasia เป็นความผิดปกติทางการสื่อสาร ซึ่งมักเป็นผลมาจากสมองได้รับความเสียหายจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ แตก การได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะหรือความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับสมองส่วนใช้ภาษา ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติในด้านทักษะของการสื่อสารและการใช้ภาษา ไม่สามารถโต้ตอบหรือทำความเข้าใจได้ และอาจมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนร่วมด้วย

 

 

สาเหตุของภาวะเสียการสื่อภาษา

ภาวะเสียการสื่อภาษาเป็นผลมาจากการที่สมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้ภาษาได้รับความเสียหาย อาทิ

 • โรคทางสมองเส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ เนื้องอก ติดเชื้อในสมอง สมองเสื่อม
 • สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ
 • เคยเข้ารับการผ่าตัดสมอง

 

 

อาการของภาวะเสียการสื่อภาษา

ภาวะเสียการสื่อภาษาในแต่ละบุคคลจะมีอาการที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับบริเวณที่สมองได้รับความเสียหายและระดับความรุนแรงของความเสียหายนั้น ภาวะนี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการพูด การทำความเข้าใจ การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการรับสาร เช่น

 • พูดไม่ได้ สื่อสารไม่ได้แม้กระทั่งการใช้ภาษากาย
 • ฟังคำพูดไม่เข้าใจ ตอบไม่ตรงคำถาม
 • พูดไม่ชัด
 • การนึกคำพูดลำบาก
 • บอกความต้องการไม่ได้ บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ไม่ได้ ลืมชื่อคนในครอบครัว
 • ทำตามคำสั่งไม่ได้
 • พูดตามไม่ได้
 • มีความลำบากในการเคลื่อนไหวอวัยวะในการพูด ปาก ลิ้น ขากรรไกร

 

 

 

การป้องกันภาวะเสียการสื่อภาษา

การลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเสียการสื่อภาษา สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อสมองและดูแลสุขภาพของสมองด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีโซเดียมและไขมันต่ำ
 • งดการสูบบุหรี่
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็น
 • ควบคุมระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือด
 • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนโลหิต ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
 • หากสงสัยว่ามีอาการของภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ควรเข้าพบแพทย์โดยเร็วที่สุด รวมถึงหากมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเช่นกัน

 

 

 

หากสงสัยว่ามีอาการของภาวะเส้นเลือดในสมองแตกและภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ควรเข้าพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาอาการ

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

 

 

แก้ไข

31/08/2565