หนูน้อยวัยไม่เกิน 5 ขวบให้ระวัง “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” เด็กโต-ผู้ใหญ่ก็เป็นได้
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน