FAST โรคหลอดเลือดสมองสังเกตได้... ด้วยตัวคุณเอง
FAST โรคหลอดเลือดสมองสังเกตได้... ด้วยตัวคุณเอง
January 19 / 2023

 

 

FAST โรคหลอดเลือดสมองสังเกตได้... ด้วยตัวคุณเอง

  

 

 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดจากหลอดเลือดมีการอุดตัน ตีบ หรือแตก ส่งผลให้เซลล์สมองเสียหาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับร่างกาย โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่อันตรายต่อชีวิต เพราะมีหลายคนที่กว่าจะรู้ตัวว่าป่วยก็มีอาการหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่อีกหลายคนไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า การสังเกตความผิดปกติของร่างกายตัวเองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันอันตรายจากโรคนี้ได้

 

 

 

อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ง่ายๆ ให้จำคำว่า FAST ที่แสดงถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

 

F = Face มีอาการอ่อนแรงของใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง เช่น มุมปากไม่เท่ากัน ปากข้างหนึ่งตก ยิ้มไม่เท่ากัน

A = Arm แขนขาอ่อนแรงข้างใด ข้างหนึ่ง

S = Speech พูดผิดปกติ เช่น พูดไม่ชัด พูดไม่ออก พูดไม่รู้เรื่อง

T = Time หากมีอาการต่างๆ เหล่านี้ให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 

มักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ และแม้ว่าคุณจะมีรูปร่างผอมหรือสมส่วนก็อย่าได้ชะล่าใจ เพราะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด สูบบุหรี่จัด ก็มีสิทธิ์เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน

 

 

นอกจากการสังเกตความผิดปกติของร่างกายแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพบว่ามีความดันโลหิตที่มากกว่า 140/80 mmHg ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารดีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ เท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลโรคนี้ได้

 

 

เมื่อสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง เซลล์สมองจะเริ่มตายลงเรื่อยๆ จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด เพราะยิ่งรักษาเร็ว ก็จะยิ่งได้ผลดีช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ ลดโอกาสการเสียชีวิตและความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

แก้ไข

19/01/2566