วิธีสังเกตโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต
วิธีสังเกตโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต
April 27 / 2017

วิธีสังเกตโรคหลอดเลือดสมอง

สาเหตุของ อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

 

 

สาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต คือการที่เซลล์สมองบางส่วนได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายไปจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดสมองเราเรียกความผิดปกติในการไหลเวียนของเลือดนี้ว่า โรคหลอดเลือดสมอง 

 

โรคนี้สามารถเกิดได้กับบุคคลทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงอาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณหรือคนใกล้ตัวคุณมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจมีสัญญาณเตือนของภาวะหลอดเลือดสมอง

 

 

ทดสอบอาการ F.A.S.T. ได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

 

F ใบหน้า : ให้ยิงฟันหรือยิ้ม สังเกตว่า ปากเบี้ยว มุมปากตกหรือไม่?

A แขน : ให้ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นนาน 10 วินาที พบว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งตก หรือยกไม่ขึ้นหรือไม่?

S การพูด : ให้พูดตามและสังเกตว่าพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง ไม่พูดหรือไม่?

T เวลา : ถ้าสังเกตว่ามีอาการผิดปกติ ควรต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

 

 

 

 

 

หากคุณต้องประสบภาวะที่เรียกว่า หลอดเลือดในสมองอุดตันทันทีทันใด

ควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

 

การให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3-4.5 ชม. และการสวนหลอดเลือดสมองและใช้ขดลวดเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออก (Stentriever) ภายใน 6-24 ชม. (แล้วแต่กรณี) วิธีนี้จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย

 

 

การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

 

  • CT Scan : การตรวจด้วยเครื่อง X-ray computer สามารถทำได้รวดเร็ว แยกโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ชัดเจน มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาให้ยาละลายลิ่ม เลือดทางหลอดเลือดดำ
  • MRI Scan : ให้รายละเอียดที่ดีกว่า ในกรณีหลอดเลือดสมองตีบ ใช้ในกรณีไม่ทราบระยะเวลาที่เริ่มเป็น หรือเป็นตอนตื่นนอน

 

 

 

การตรวจหลอดเลือดสมอง

 

  • CTA สมอง สามารถเห็นรายละเอียดได้ดี รวมถึงเส้นเลือดโป่งพองในสมอง แต่มีข้อจำกัดในผู้ป่วยโรคไต
  • MRI สมอง สามารถดูหลอดเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสี
  • Carotid duplex ใช้ Ultrasound ดูเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอ เช็กความหนาของผนังหลอดเลือด
  • TCD ใช้ Ultrasound ดูการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำ MRI หรือ CTA ได้

 

 

 

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเดิม

 

เป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคอง คือ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ/กินยาต้านเกล็ดเลือด เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ ไม่ได้แก้ไขเส้นเลือดที่อุดตัน

 

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน

 

เน้นที่การเข้ารับการรักาาให้เร็วที่สุด ทำการวินิจฉัยด้วย X-ray Computer สมอง เพื่อพิจารณาให้การรักษาเพื่อแก้ไขลิ่มเลือดที่อุดตันประกอบด้วย

  1. การใช้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3-4.5 ชม. ช่วย ละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมอง ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติ
  2. การสวนหลอดเลือดและใช้ขดลวดเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา (Stentriever) ภายใน 6-24 ชม. แล้วแต่กรณี

 

การใช้ยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือการลากลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

อายุรกรรมสมองและระบบประสาท

 

 

แก้ไข

08/03/65