แพ็กเกจวัคซีนเด็ก
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก
June 25 / 2023

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลา เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

  • รวมค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า