แพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์
June 25 / 2023

หมายเหตุ :

  • สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีสัญชาติไทย หรือต่างชาติกลุ่ม Expat อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  • รวมค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ของการนัดตรวจในแต่ละครั้ง