ส่องกล้องผ่าตัดไทรอยด์ไร้รอยแผลเป็น
ส่องกล้องผ่าตัดไทรอยด์ไร้รอยแผลเป็น
August 21 / 2017

 

ส่องกล้องผ่าตัดไทรอยด์ไร้รอยแผลเป็น

 

 

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไทรอยด์ ?

 

 • ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบโดยแพทย์ หรือพบโดยบังเอิญด้วยการทำอัลตราซาวด์, เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT – scan ) หรือ MRI
 • มีอาการคอโต โดยเพื่อนหรือญาติทักหรือคลำก้อนได้เอง
 • ก้อนโต กดเบียดกล่องเสียง หลอดลม หรือ หลอดอาหารทำให้มีอาการ เสียงแหบ จุกแน่นคอ กลืนลำบาก

 

    

 

 

ก้อนไทรอยด์ ใช่มะเร็งหรือไม่ ?

 

มีความสำคัญเพื่อแยกว่าก้อนไทรอยด์นั้นจะเป็นมะเร็งหรือไม่ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานและการอักเสบของต่อมไทรอยด์
 2. อัลตราซาวด์ ต่อมไทรอยด์และคอ เพื่อดูว่ามีลักษณะของก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ หรือมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยหรือไม่
 3. เจาะชิ้นเนื้อ จากก้อนที่โตส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อดูลักษณะของเซลล์โดยใช้เข็มขนาดเล็ก

 

 

การรักษาไทรอยด์

 

 • การรักษาด้วยยา ถ้าก้อนเนื้อมีขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร สามารถใช้ยารักษาเพื่อกดขนาดก้อนดูก่อนได้และดูการตอบสนองในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีข้อบ่งห้ามในการใช้ยา หากไม่ตอบสนองต่อยา อาจพิจารณาผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเนื้อออก
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด ถ้าก้อนมีขนาดมากกว่า หรือเท่ากับ 3 เซนติเมตร มักจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและมักจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
  • กรณีผู้ป่วยมีอาการจุกคอ เสียงแหบ กลืนลำบาก เนื่องจากการกดเบียดของก้อนไทรอยด์ ต้องพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อนำต่อมไทรอยด์ออกไม่ว่าก้อนไทรอยด์จะมีขนาดเท่าใดก็ตาม

 

 

 

มีวิธีการผ่าตัดไทรอยด์อย่างไร ?

 

การผ่าตัดในปัจจุบัน มีหลายวิธี

 • การผ่าตัดที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ป่วยมากที่สุด ทั้งในแง่ของความสวยงามปลอดภัย ได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง คือ การผ่าตัดไทรอยด์ แบบส่องกล้องไร้รอยแผลเป็น – ซ่อนแผล ซึ่งตำแหน่งของแผล อาจจะหลบอยู่ บริเวณหลังหูและซ่อนเข้าไปในไรผม เหมือนการทำผ่าตัดดึงหน้า หรือ การผ่าตัดผ่านทางช่องปาก ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่มีแผลที่คอ สามารถสวมใส่เสื้อผ้าทุกประเภทได้ด้วยความมั่นใจ
 • อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดไทรอยด์ด้วยวิธีส่องกล้องไร้รอยแผลนี้ จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและพิจารณาผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อประเมินลักษณะขนาดและตำแหน่งของก้อนว่า เหมาะสำหรับการรักษาด้วยวิธีส่องกล้องไทรอยด์ไร้รอยแผลนี้หรือไม่

 

การผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง - ซ่อนแผลไม่ทิ้งรอยแผลผ่าตัด มั่นใจ สวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกประเภท