คุณแข็งแรงหรือฟิตแค่ไหน ? VO2 Max มีคำตอบด้วยเทคโนโลยี CPET วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน