CPET เทคโนโลยีทดสอบสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอด โดยการวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2 MAX
CPET เทคโนโลยีทดสอบสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอด โดยการวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2 MAX
June 05 / 2019

 

 

 

CPET เทคโนโลยีทดสอบสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอด  โดยการวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2 MAX

 

 

 

 

 

 

หากเราไม่มั่นใจว่าหัวใจและปอดแข็งแรง เราคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกกำลังกาย แต่แน่ใจแล้วหรือ ว่าหัวใจและปอดเราแข็งแรงและจะไม่เกิดอะไรขึ้นขณะออกกำลังกาย อะไรที่ทำให้เรามั่นใจเช่นนั้น
 

CPET เทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย (VO2Max) สามารถบอกสุขภาพหัวใจและปอด แบบเป็นตัวเลข ว่าหัวใจบีบ และส่งเลือดอย่างเต็มที่ได้ครั้งละกี่ซีซี หัวใจบีบและส่งเลือดได้อย่างเต็มที่นาทีละกี่ซีซี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในขณะออกกำลังกายกี่ครั้งต่อนาที ขณะออกกำลังกายเต็มที่หายใจเข้าได้โดยเฉลี่ยครั้งละกี่ซีซี อัตราการหายใจสูงสุดที่กี่ครั้งต่อนาที ปริมาตรอากาศที่ใช้ในการหายใจเพื่อออกกำลังกายเต็มที่กี่นาที ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้สามารถคำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำ ทำให้เรามั่นใจในการออกกำลังกายมากขึ้น

 

 • มั่นใจแค่ไหนว่า หัวใจและปอดแข็งแรง
 • รักษาโรคปอดและโรคหัวใจได้ผลดีหรือไม่
 • เป็นโรคปอด โรคหัวใจ ออกกำลังกายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
 • สามารถบอกสุขภาพหัวใจและปอดเป็นตัวเลขได้
 • หัวใจบีบและส่งเลือดเต็มที่ครั้งลกี่ซีซีหรือนาที่ละกี่ซีซี
 • อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายกี่ครั้ง/นาที
 • ขณะออกกำลังกายหายใจเข้าเฉลี่ยครั้งละกี่ซีซีหรือกี่ครั้ง/นาที
 • ปริมาตรอากาศที่ใช้ในการหายใจเพื่อการออกกำลังกายเต็มที่กี่นาที

 

 

 

ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ก่อนการทดสอบ VO2 Max ?

 

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการทดสอบ
 • งดรับประทานอาหารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ 
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ก่อนเข้ารับการทดสอบ
 • งดสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
 • รับประทานยาตามปกติ ยกเว้นหากได้รับคำแนะนำให้งดรับประทานจากแพทย์
 • สวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการทดสอบ
 • หากมีอาการป่วยก่อนเข้ารับการทดสอบ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการทดสอบ
 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า และอาจมาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ
 • งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม

 

 

 

ใครบ้างที่จะได้ประโยชน์ จาก CPET การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหัวใจและปอด VO2 Max

 

 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ 
 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคปอด และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและความดันปอด 
 • ผู้ป่วยกลุ่มอาการเหนื่อยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ทราบการวินิจฉัยที่ชัดเจน
 • ผู้สูงวัย
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด 
 • นักกีฬา 
 • ผู้รักสุขภาพและการออกกำลังกาย และต้องการเพิ่ม
 • สมรรถภาพร่างกาย
   

 

ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ช่วยประเมินความแข็งแรงของสภาพหัวใจและปอด วางแผนการฟื้นฟูความแข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX