อัมพาตจาก AF ป้องกันได้ ด้วยการหมั่นตรวจชีพจรด้วยตัวเอง
อัมพาตจาก AF ป้องกันได้ ด้วยการหมั่นตรวจชีพจรด้วยตัวเอง
August 20 / 2019

 

 

อัมพาตจาก AF ป้องกันได้ ด้วยการหมั่นตรวจชีพจรด้วยตัวเอง

 

 


Atrial Fibrillation (AF) คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่พบบ่อยที่สุด ขณะเป็น AF หัวใจห้องบนจะเต้นเร็วมากกว่า350 ครั้งต่อนาที อาจทำให้มีเลือดตกค้างในหัวใจห้องบนหลุดขึ้นสู่สมองทำให้หลอดเลือดสมองอุดตันขาดเลือดเกิดภาวะอัมพาตเฉียบพลัน

 


ตรวจ AF ด้วยตัวเอง


วางนิ้วชี้, นิ้วกลาง, นิ้วนาง บนตำแหน่งที่เส้นเลือดแดงผ่าน เช่น ที่ข้อมือ ข้อพับแขน แล้วกดปลายนิ้วลงเบาๆ จับเวลา 1 นาที เพื่อนับจำนวนการเต้นของชีพจรชีพจรปกติ 
สังเกตการเต้นจากชีพจร 3 ประการ คือ

  1. ความเร็วอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที
  2. จังหวะต้องคงที่ สม่ำเสมอ
  3. ความแรงของชีพจรต้องคงที่

 

 

 


ชีพจร AF

  1. เต้นเร็วมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที
  2. ไม่สม่ำเสมอ เดี๋ยวเร็ว เดี๋ยวช้า
  3. ความแรงไม่คงที่ เดี๋ยวแรง เดี๋ยวเบา ชีพจรจะหายไปเป็นช่วง ๆ

 

 


เครื่องวัดความดันโลหิต
 

 

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
 

 

 

ตรวจ AF ด้วย Application 

โรคอัมพาตที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ สามารถป้องกันได้ง่ายๆ เพียงหมั่นตรวจชีพจรด้วยตัวเอง