ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วยปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI
ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วยปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI
October 09 / 2015

 

 

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI

 

 

 

เทคโนโลยีทันสมัย Pulse Wave Veloccity ABI Ankle Brachial Index 


ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วยปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI เทคโนโลยีที่ง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าในการตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วยปลายตีบด้วยเทคโนโลยี ABI การตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด และทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ

  • เป็นการตรวจเช็คการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
  • สามารถนำไปสู่การค้นหาโรคอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบได้
  • เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และรู้จักกันดีในวงการแพทย์ คือ ABI และ PWV (Pulse Wave Velocity) ตรวจเช็คพร้อมกันทุกจุดของร่างกาย
  • เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันซึ่งมักพบบ่อยร่วมกับภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานสูบบุหรี่หรือผู้ที่มีอาการปวดขา

 

 

 

​วิธีการวัด


การวัดนี้ทำได้โดยจะวัดความดันหลอดเลือดที่ข้อเท้าและแขนในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนราบแล้วจะนำไปสู่การประมวลผลเป็นค่าดัชนีหรือโดยนำความดันในหลอดเลือดแดงของแขนและขามาหาอัตราส่วนซึ่งดัชนีนี้เรียกว่า Ankle Brachial Index หรือมีชื่อย่อว่า ABI ค่าดัชนีดังกล่าวสามารถวัดว่าหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงแขนหรือขามีการอุดตันหรือไม่มากน้อยเพียงใด

 

 

 

ทำไมต้องวัด ABI 


การวัดนี้เป็นการประเมิน (Screening) ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขาได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ นอกจากนั้นพบว่าการที่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขามักพบร่วมกับการอุดตันในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและสมองด้วยดังนั้นการวัดที่มีค่าABIที่ผิดปกติก็บ่งได้ว่าท่านเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด ซึ่งท่านจะได้รับการแนะนำเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมในอวัยวะดังกล่าวการที่พบความผิดปกติในตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การรักษาโดยได้ผลดีและสามารถรักษาโดยไม่ยาก เช่น การรักษาโดยการกินยามากกว่าการผ่าตัดรักษา เป็นต้น

 

 

การแปลผล ABI ทำเช่นใด 


ค่า ABI แปลผลโดยค่าปกติของ ABI จะประมาณ 1.0-1.1 ค่าผิดปกติก็ต่อเมื่อ ABI น้อยกว่า 0.9 บ่งชี้ว่ามีการอุดตันในหลอดเลือดแดงที่ขา ณ. ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งค่ายิ่งน้อยก็ยิ่งบ่งบอกว่ามีการอุดตันในหลอดเลือดสูงมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าค่าต่ำกว่า 0.9 ท่านจะได้รับการแนะนำ 2 ประการ

  1. ท่านจะได้รับการแนะนำให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดเพื่อให้การรักษาซึ่งถ้าค่าABIต่ำกว่าเช่นน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าหลอดเลือดของท่านมีการอุดตันอย่างรุนแรงท่านจะได้รับการตรวจหลอดเลือดที่ขาเพิ่มขึ้นด้วยการฉีดสีเพื่อดูว่าหลอดเลือดมีการอุดตัน ณ ตำแหน่งใดเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
  2. การตรวจหาว่ามีหลอดเลือดแดงอื่นมีการอุดตันหรือไม่ซึ่งหลอดเลือดที่มักจะอุดตันพร้อมๆ กันกับหลอดเลือดที่ขาคือ หลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและหลอดเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือโรคอัมพาตได้

 

 

บุคคลลักษณะใดที่เสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือดที่ขา ควรได้รับการตรวจ ABI 


ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานไขมันสูง,โรคอ้วน,ความดันโลหิตสูง,สูบบุหรี่จัด,สูงอายุและนอกจากนั้นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดตีบในหัวใจ และสมองควรได้รับการตรวจด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด ABI (Ankle Brachial Index)

 

การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ด้วยเทคโนโลยี ABI นำไปสู่การค้นหาโรคอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบได้