ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19
February 14 / 2020

 

 

ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19

 

 

เชื้อไวรัสโคโรนา คืออะไร?

 

โรคติดต่อทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ

 

 

 

การติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา

 

ติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

 

 

 

อาการของเชื้อไวรัสโคโรนา

 

ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ

 

 

 

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
  • ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่ล้างมือ
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย
  • หลีกเลี่ยงการเดินตลาดค้าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ หรือการสัมผัสสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือสัตว์ป่า
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 
  • หลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงถึงประเทศไทย ให้สังเกตอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

 

หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง เฝ้าดูอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที