อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
October 14 / 2015

 

 

อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

 

 

 

เลือดออกจากช่องคลอดอย่างไรที่เรียกว่าผิดปกติ ? 


อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดเป็นภาวะที่พบบ่อยมากและพบได้ในหลายช่วงอายุ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นและความรุนแรงของโรคนั้นๆ โดยทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่า เลือดที่ออกจากช่องคลอดเป็นเลือดประจำเดือนเสมอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประจำเดือนปกตินั้น คือ น้ำเลือดที่ไหลออกจากโพรงมดลูก ประกอบไปด้วยเลือดและชิ้นเนื้อเล็กๆ ที่ไหลออกเป็นรอบๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย โดยมีระยะห่างของรอบอยู่ในช่วง 21-35 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ 28 วัน และ มีระยะเวลามีประจำเดือนไม่เกิน 7 วัน จำนวนเลือดโดยเฉลี่ยต่อรอบ ประมาณ 30 – 40 ซีซี หากท่านมีภาวะเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่เข้ากับลักษณะประจำเดือนปกติดังกล่าวมาข้างต้น ท่านควรรีบปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่เกิดขึ้น และให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรค เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของท่าน 

 

 

อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดมีสาเหตุจากอะไร ? 


สามารถแบ่งสาเหตุอย่างง่ายๆ ตามตำแหน่งที่มีเลือดออกได้เป็น 2 ประเภท

  • อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่มีสาเหตุจากภายในโพรงมดลูก เช่น การแท้งบุตร เนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก ภาวะการทำงานผิดปกติของฮอร์โมน หรือมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น
  • อาการเลือดออกผิดปติจากช่องคลอดจากการตกเลือดที่อวัยวะสืบพันธ์ตองล่าง โดยตำแหน่งที่เป็นสาเหตุของเลือดที่ออกอยู่บริเวณ ปากมดลูก หรือ ช่องคลอด เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้ออักเสบของปากมดลูก หรือ มีแผลฉีกขาดในช่องคลอด เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักมีปัญหาจากการตกเลือดที่มีสาเหตุมาจากภายในโพรงมดลูกมากกว่านอกโพรงมดลูก และมีสาเหตุจากโรคทางกายอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการมีเลือดออกผิดปกติได้ เช่น โรคเลือด โรคตับ โรคไต โรคต่อมธัยรอยด์ เป็นต้น ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจต่างๆ ที่เหมาะสมให้แต่ละท่าน 

 

 

 

 เมื่อสงสัยว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ? 

 

  • จดบันทึกวัน เวลา ที่มีเลือดออกผิดปกติ รวมทั้งอาการอื่นที่มีร่วมด้วย
  • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ – นรีเวช เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมโดยแพทย์จะซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น รวมทั้งประวัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการตรวจร่างกาย , การตรวจภายในและการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก

นอกจากนี้ แพทย์อาจแนะนำการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจเลือดเพื่อหาระดับฮอร์โมน การตรวจอัลตร้าซาวน์ การขูดมดลูกเพื่อ นำชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกมาตรวจ หรือการส่องกล้องตรวจภายในโพรงมดลูกหรือภายในช่องท้อง เป็นต้น 

 

 

 

อาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดรักษาอย่างไร ? 

 

  • การรักษาทั่วไป ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ยาบำรุงเลือดในกรณีที่มีภาวะโลหิตจาง หรือการให้เลือดทดแทนถ้าซีดมาก
  • การรักษาด้วยยาฮอร์โมนชนิดรับประทานในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสมแก่ท่าน
  • การรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การขูดมดลูก หรือ การตัดมดลูก ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ท่านถึงวิธีการที่เหมาะสมในการรักษา

 

 

 

หากมีภาวะเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่เข้ากับลักษณะประจำเดือน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษา เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น