แผนกจักษุ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

 

 

แผนกตา โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 • โรคกระจกตาและพื้นผิวดวงตา
 • คอนแทคเลนส์
 • โรคจอประสาทตา
 • โรคจักษุเด็กและโรคตาเหล่
 • โรคต้อหิน
 • โรคม่านตาอักเสบ
 • โรคจักษุประสาทตา
 • ศัลยกรรมตกแต่งตา

 

 

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา 
 

แผนกตา โรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

 

การบริการด้านอื่นๆ

 

 ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ 

 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน