แผนกตรวจสุขภาพ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ข้อมูลศูนย์ 

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • ล่าม อาหรับ, จีน
 • สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้ากับอายุรแพทย์ประจำโดยตรงได้

 

 

การบริการ 

 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย และอาการปัจจุบัน เพื่อจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละท่าน
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา
 • การทดสอบทางห้องปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 1. X- Ray
 2. Mammogram
 3. Ultrasound
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 1. EKG
 2. EST
 3. Echo Cardiogram
 4. CT 64 Slice
 5. Calcium Score
 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี

 1. PAR
 2. Liquid Based
 3. Thin prep
 4. Path test
 • การตรวจโดยจักษุแพทย์
 • การตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ  Audiologist
 • การฉีดวัคซีน
 • การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคความดัน , เบาหวาน  
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท
 1. ตรวจก่อนเข้างาน
 2. การตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
 3. การตรวจสุขภาพเพื่อเข้างานทั้งในและต่างประเทศ
 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร

 


สิ่งอำนวยความสะดวก 

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจภายใน
 • ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฎิบัติการต่างๆ
 • ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

    

การเตรียมตัว 


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 1. ติดต่อทำแฟ้มประวัติหรือลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพชั้น 1 อาคาร C
 2. ท่านจะได้รับการตรวจเลือด เอกซเรย์ ตามโปรแกรมที่ท่านต้องการ
 3. รอผลเลือดและเอกซเรย์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกาย วัดความดันและอธิบายผลการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามโปรมแกรม
 5. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง
 6. สำหรับสุภาพสตรี ไม่แนะนำตรวจสุขภาพช่วงที่มีรอบเดือน
 7. ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
  • กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย

  • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์

  • หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

 8. คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง

  • เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ​