แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

 

 

 

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล วิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการฉับไวและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังกายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเอง ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

 

 

การบริการครบวงจร 

 1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 2. บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
 3. ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ Endoscopy Center ศูนย์ส่องกล้องครบวงจร
 4. รักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery ครอบคลุมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
 5. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอและบี

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ รพ.รามคำแหง ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์เพื่อปรึกษาแพทย์หรือใช้บริการได้ทันที 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่แผนกโรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ในกรณีดังนี้ 

 

 • สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา 
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

 

โรคระบบทางเดินอาหาร 

 

 • โรคทางเดินอาหารในเด็ก Pediatric GI 
 • โรคกระเพาะอาหาร Peptic Ulcer
 • โรคลำไส้อักเสบ Colitis
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร Esophageal Cancer
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer
 • โรคมะเร็งตับ Liver Cancer
 • โรคไวรัสตับอักเสบ Hepatitis
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา Alcoholic Liver Disease 
 • โรคตับแข็ง Liver Cirrhosis
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร GI Infections
 • ท้องเสีย Gastroenteritis
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง Irritable Bowel Syndrome, Constipation
 • โรคตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ Gallstones, Cholangitis 
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี Cholangio Carcinoma

 

เครื่องมือที่ทันสมัย 

 

 1. การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยไม่ต้องดื่มหรือฉีดสารทับรังสี 
  •  Ultrasonography เช่น Ultrasound upper abdomen ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต
 2. การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยดื่มหรือฉีดสารทึบรังสี
  • การตรวจ Barium swallowing การตรวจดูการกลืนและการสำลัก ตรวจดูการบีบตัวของหลอดอาหาร ตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร
  • การตรวจ Upper GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร หลอดอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารทั้งหมด และลำไส้เล็กส่วนต้น
  • การตรวจ Long GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทั้งหมด ดูการอักเสบของลำไส้เล็กและความผิดปกติอื่นๆ
  • การตรวจ BE (Barium Enema) ตรวจดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ 
 3. Computerrised Tomography (Spiral CT Scan) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI)​
 4. GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหารเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด
  • Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
  • Sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  • Polypectomy การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • EVS, EVL (Endoscopic variceal treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร โดยการฉีดยาหรือรัดเส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง
  • PEG (Percutaneous endoscopic gastrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด 
  • Diagnostic RECP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนโดยการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งของท่อน้ำดี ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ฯลฯ
  • Therapeutic ERCP (Sphincterotomy, Stone extraction) การตรวจรักษาท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง ​
 5. GI Pathology การตรวจทางพยาธิสภาพที่แม่นยำ
 6. Intervention Radiology การใช้เทคนิคทางเอกซเรย์ในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • TOCE (Transcatheter oily chemo-embolization) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป มักกระทำโดยรังสีแพทย์ โดยการสอดสายขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดแดงตับ เพื่อเข้าไปถึงก้อนมะเร็งโดยตรงเพื่อใส่ยาเคมีเข้าไปที่ก้อนมะเร็ง พร้อมทั้งอุดเส้นเลือดหลักที่เข้าไปเลี้ยงก้อนมะเร็งด้วยในการรักษาเพื่อยืดเวลา ในบางกรณีเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงและไม่กระจายไปที่อื่น อาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเลยก็ได้
  • ​​​​​​​FNA (Fine needle aspiration) และ Liver Biopsy การดูดและเจาะตับ เพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับสงสัยเป็นมะเร็งตับหรือมีการอักเสบของตับ
 7. การตรวจ Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.pylori)

ปัจจุบัน พบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้มะเร็งของกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นการตรวจจากลมหายใจโดยไม่ต้องส่องกล้อง (วัดปริมาณของ 13C)​​