แผนกอายุรกรรม

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 

 • โรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • โรคไต
 • โรคปอด หลอดลม และหอบหืด
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคเลือด
 • โรคข้อ และรูมาติซั่ม
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โรคมะเร็ง

 

 

แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 1. อายุรกรรมโลหิตวิทยา
 2. อายุรกรรมติดเชื้อ
 3. อายุรกรรมโรคข้อ
 4. อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 5. อายุรกรรมโรคไต
 6. อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป​

 

 

การบริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อาทิ 

 

 • ไข้หวัด
 • ไข้หวัดใหญ่
 • โรคเลือดต่างๆ
 • โรคไขข้อรูมาติสซั่ม
 • ไข้เลือดออก
 • แมลงสัตว์กัดต่อย (เกิน 24 ชั่วโมง)
 • มือเท้าบวม
 • ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ตรวจอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 • ตรวจรักษาโรคติดเชื้อระบบต่างๆ โรคติดต่อและโรคเอดส์
 • ตรวจรักษาโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งลำไส้, มะเร็งปอด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยาเคมีบำบัด
 • ตรวจรักษาโรคระบบเลือด เช่น การแข็งตัวเม็ดเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง
 • ฉีดวัคซีนต่างๆ

 

 

แผนกอายุรกรรมมีห้องตรวจสำหรับให้บริการผู้ป่วยและแพทย์ในการตรวจร่างกาย 

 • ห้องประเมินสัญญาณชีพ
 • ห้องรักษาพยาบาล

 


หัตถการพิเศษ 

 • โรคข้ออักเสบ เช่น โรคเก๊าท์ (gout) และโรคเก๊าท์เทียม ผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ แพทย์จะทำการเจาะตรวจจากน้ำไขข้อ เพื่อวินิจฉัยต่อไป  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามการรักษา
 • การเจาะไขกระดูก (Bone marrow) การวิเคราะห์ทางพยาธิสภาพของไขกระดูกการติดเชื้อ การตรวจ (Biopsy) เป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโลหิตจาง