โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

ราคา บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็คเกจนี้ 448 ครั้ง

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลา เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

  • กรุณางดอาหารและน้ำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • แพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่ายโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า