บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล

เรามีศูนย์บริการทางธนาคารและร้านค้าในโรงพยาบาล