โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

เรามีแพ็กเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


กรองด้วยศูนย์และแผนก:


กรองตามประเภท:


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

ราคา บาท