โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

เรามีแพ็กเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


กรองด้วยศูนย์และแผนก:


กรองตามประเภท:


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High dose flu vaccine for elderly สำหรับผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High dose flu vaccine for elderly สำหรับผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

ราคา 2,350 บาท