5 โรคต้องระวังในช่วงปลายฝน ต้นหนาว
April 29 / 2017

5 โรคต้องระวังในช่วงปลายฝน ต้นหนาว

 

 

โรคไข้หวัดใหญ่

ติดต่อผ่านการหายใจรับละอองน้ำมูกหรือน้ำลายผ่านผู้ป่วยที่ไอหรือจาม หรือสัมผัสของที่ใช้ร่วมกัน

อาการ : ไข้สูงติดต่อกันหลายวัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ไอ เจ็บคอ หากอาการรุนเเรง อาจมีอาการหอบเหนื่อย ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้

การป้องกัน : 

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน)

 • หมั่นล้างมือ

 • สวมหน้ากากอนามัย

 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

 

โรคติดเชื้อไวรัส RSV 

ติดต่อผ่านการไอ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่นน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ

อาการ : มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล มีเสมหะปริมาณมาก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงหวีด หรือเสียงครืดคราด 

การป้องกัน

 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ

 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

 

โรคปอดบวม

อาการ : เจ็บหน้าอกเวลาหายใจ ไอมีเสมหะ หายใจเร็วและลำบาก เหนื่อยหอบง่าย อ่อนเพลีย มีไข้

การป้องกัน : 

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

 • งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นควัน

 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

 เกิดจากการที่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค  หรืออาหารไม่ผ่านการปรุงสุก

อาการ : ถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้งติดต่อกัน อาเจียนบ่อย มีไข้ 

การป้องกัน :

 • รักษาความสะอาดและการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ

 • หมั่นล้างมือ

 

โรคหอบหืด

อาการ : ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกมีเสียงหวีด

การป้องกัน :

 • หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีนหัด วัคซีนไอกรน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส (IPD)